Zaburzenie rytmu serca

Zaburzenie rytmu serca dotyczy mięśnia sercowego i objawia się pojawieniem się nieregularności w jego pracy. Może to dotyczyć przyspieszenia, zwolnienia lub innych nieregularności, jednak nie można lekceważyć żadnych zmian w pracy serca, gdyż zagrażać to może nawet życiu chorego.

choroby-sercaOwe nieregularności w pracy serca mogą występować okresowo, ale też zdarzają się długotrwałe zaburzenia. Niestety wraz z wiekiem rośnie ryzyko pojawienia się zaburzenia rytmu serca.

Owe nierówne odstępy czasowe między uderzeniami serca są najbardziej dla zaburzenia rytmu serca charakterystyczne. Pojawić się mogą z różnych powodów. Jednym z nich są zaburzenia powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych przez wyspecjalizowane do tego komórki serca. Inne przyczyny to niedokrwienie serca wywołane chorobą niedokrwienną, choroba zastawek serca, nadciśnienie tętnicze, czy też zwyrodnienie mięśnia sercowego. Do zaburzenia rytmu serca może dojść też wskutek przedawkowania niektórych leków lub podczas występowania w organizmie tocznia.

Skutek zaburzeń akcji serca, czy to przyspieszenia, czy zwolnienia jego rytmu, dotyczy zawsze całego organizmu i może powodować różne dolegliwości. Jedną z nich jest kołatanie serca, inną kłucie w klatce piersiowej i duszności, ale może dojść też do zatrzymania pracy serca. Zdarza się jednak tak, że zaburzenie rytmu serca nie powoduje żadnych dolegliwości i wtedy trudno ją zdiagnozować.

W celu wyleczenia zaburzenia rytmu serca istotne jest znalezienie przyczyn choroby serca. Poprzedza je badanie lekarskie oraz szereg badań obrazowych typu EKG, RTG klatki piersiowej, czy echo serca. Podejrzenie choroby serca, której zaburzenie rytmu serca jest skutkiem, wywołuje konieczność badania dodatkowego, typu test wysiłkowy, czy koronarografia. Rodzaj zaburzenia pracy serca i pojawiające się dolegliwości są parametrami decydującymi o wdrożonym toku leczenia. Niezwykle istotna jest także zmiana trybu życia na bardziej prozdrowotny. Zabiegowe metody leczenia zaburzenia rytmu serca to przede wszystkim operacja zastawek, kardiowersja elektryczna, czy wszczepienie rozrusznika serca.

Zaburzenia rytmu serca, to problemy z prawidłową pracą mięśnia sercowego. Problemy, mogą dotyczyć nie tylko zmiany częstotliwości pracy serca, ale również zmian dotyczących zaburzeń w rytmiczności – choroba zwana arytmią.

 

Zaburzenia rytmu serca mogą występować rzadko lub też być „wzbogacone” dodatkowymi skurczami, które mają zmienną częstotliwość.

 

Zaburzenia rytmu serca, mogą być chorobą samą w sobie lub też objawem choroby. Przyczyn, może być co najmniej kilka. Zaburzony rytm serca może być spowodowany nadpobudliwością, większą reaktywnością układu nerwowego, które nie są groźne dla organizmu człowieka. Jednak, może również być źródłem niedotlenienia serca lub nawet nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego spowodowanego przykładowo zmianami miażdżycowymi lub przebytym zawałem.

 

W jaki sposób objawiają się zaburzenia rytmu serca?

W przypadku częstoskurczu, dodatkowe skurcze, które występują, mogą być nawet nieodczuwalne. Ponadto, możliwymi są odczucia szarpnięcia w pobliżu serca, nawet odczucie na zasadzie dławienia, które może wystąpić w klatce piersiowej. Tego rodzaju objawy mogą być krótkotrwałymi, ale mają tendencję do nawrotów.

W przypadku, arytmii, dolegliwościami, mogą być duszności, zawroty w głowie, bóle wieńcowe, utracenie przytomności, czy omdlenia.

 

Postawienie prawidłowej diagnozy, wskazującej na wystąpienie zaburzeń rytmu serca, polega na osłuchaniu pacjenta, następnym jest badanie tętna, niezbędnym jest również wykonanie badania EKG. W zastosowaniu są leki antyarytmiczne.

Jeżeli, leczenie ma obejmować leczenie bradykardii, na pierwszym etapie, szuka się przyczyny wystąpienia choroby. Jeżeli, nie można wyeliminować czynnika przyczynowego, trzeba wziąć pod uwagę wszczepienie stymulatora serca.