Zapalenie wsierdzia

Zapalenie wsierdzia dotyczy błony wyściełającej serce od wewnątrz. Jest to schorzenie o podłożu infekcyjnym, ale też reumatycznym.

choroby-sercaW większości przypadków wywołane jest przez gronkowca złocistego, a rzadko przez zakażenie grzybicze. W grupie ryzyka zachorowania na zapalenie wsierdzia znajdują się osoby, które mają wszczepiony stymulator serca, osoby ze sztucznymi zastawkami serca, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca, a także osoby cierpiące na kardiomiopatię przerostową, czy też uzależnione od dożylnie wstrzykiwanych narkotyków. Grupa ryzyka jest zatem rozległa.

Zapalenie wsierdzia dostarcza szereg objawów, wśród których wymienić można nadpotliwość, gorączkę, zimne ręce i stopy, nocne poty, czy też ogólne osłabienie i bóle pleców. Schorzenie to objawia się również spadkiem masy ciała oraz przyspieszeniem akcji serca. Niezwykle charakterystyczne dla tej choroby są jednocześnie rzadko pojawiające się guzki Oslera, czyli bolesne grudki pojawiające się na stopach i dłoniach. Dodatkowym objawem może być, przy zapaleniu prawej strony serca, zapalenie płuc oraz gorączka, natomiast przy lewej części serca – zatory oraz niewydolność. Schorzenie powoduje powstawanie złogów mieszanki płytek krwi, fibrynogenu oraz bakterii. Skutkiem nagromadzenia tych szkodliwych mas może być nawet znaczne uszkodzenie mechaniczne serca w postaci przedziurawienia zastawek, pojawienia się przetok, czy też ropni okołozastawkowych.

Rozpoczęcie procesu leczenia zapalenia wsierdzia musi zostać poprzedzone prawidłową diagnozą.

Podczas jej stawiania nie można polegać jedynie na objawach, gdyż wiele z nich nie jest jednoznacznie wskazujących na zapalenie wsierdzia. Konieczne jest zatem przeprowadzenie badań obrazowych typu echo serca, czy też badania krwi w kierunku zakażenia bakteryjnego. Po dokonaniu poprawnej diagnozy następuje specjalistyczny proces leczenia. Konieczne jest pozostawanie chorego w ciągłym odpoczynku oraz pamiętanie o unikaniu możliwości rozprzestrzenienia się infekcji, będących często źródłem zapalenia. Zaniechanie leczenia tego schorzenia kończy się niestety zgonem chorego.

Główną przyczyną choroby jest gronkowiec złocisty. W większości przypadków to on powoduje powstanie stanu zapalnego wsierdzia. Ponadto, spotykanymi są również przypadki wywołane przez paciorkowca zieleniejącego, czy dwoinkę zapalenia płuc.

Bakterie wywołujące, przedostają się przez jamę ustną.

 

Dodatkowo, dużo większe ryzyko zachorowania występuje u osób posiadających wszczepione sztuczne zastawki serca, jego stymulatory, chorujących na wady serca, uzależnionych od narkotyków wstrzykiwanych dożylnie.

 

Objawami zapalenia wsierdzia jest podwyższona temperatura ciała, zwiększona potliwość, ból pleców, chłodne stopy i ręce, ogólne osłabienie organizmu, obniżenie masy ciała, przyśpieszeniu ulega również akcja serca.

Rzadko, ale występują, guzki, zwane guzkami Oslera, które pojawiają się na stopach i dłoniach.

Charakterystyczne są również objawy, z uwagi na to, którą komorę obejmie stan zapalny wsierdzia. Jeżeli, jest to prawa komora, dodatkowo może wystąpić zapalenie płuc. Natomiast, gdy jest to lewa komora, pojawiają się objawy związane z niewydolnością serca, pojawiają się również zatory.

 

Celem zdiagnozowania choroby, przeprowadzany jest echokardiogram oraz badania krwi, na obecność bakterii mogących wywołać chorobę.

Chory powinien leżeć, aż do poprawy stanu zdrowia.

Nie podjęcie leczenia stanu zapalnego wsierdzia, kończy się śmiercią.