Zatrucie chromem

Chrom dla organizmu człowieka ma duże znaczenie, szczególnie ten występujący w trójwartościowej i sześciowartościowej postaci.

zatruciePożądane działanie, jakie odgrywa w naszym życiu, to pobudzanie trzustki do działania, ma również swój udział w przemianie białek i węglowodanów. Chrom, odpowiedzialny jest także za regulowanie poziomu cukru we krwi oraz zajmuje się łagodzeniem objawów związanych ze spadkiem stężenia glukozy we krwi. Nie bez znaczenia jest również wpływ chromu na produkcję insuliny oraz w przemianie węglowodanów.

Wspomniano już, że chrom występuje w postaci trójwartościowej i sześciowartościowej. Tą, najgroźniejszą dla człowieka, jest ta druga. Niebezpieczeństwo ze strony sześciowartościowej postaci, wynika z faktu, że jest on produkowany w ciele człowieka i nie występuje w naturze. Produkcja w ciele i dodatkowe przyjmowanie doustne, może spowodować przedawkowanie, a w konsekwencji zatrucie.

W przypadku trójwartościowej postaci chromu, jedna z jego odmian, pikolinian chromu, przyjmowany w nadmiarze, może spowodować uszkodzenie chromosomów. Z uwagi na niepożądane w skutkach działanie, w przypadku występujących niedoborów chromu, zaleca się przyjmowanie dwóch pozostałych odmian chromu: polinikotynianu chromu i chlorku chromu.

W przypadku zatrucia organizmu chromem, może dojść do charakterystycznych objawów. Następstwem jest zapalenie żołądka i/lub jelit, bóle występujące w brzuchu, wymioty i nudności, biegunki z domieszką krwi, zatrzymanie moczu, uszkodzenie nerek, mocznica.

Rozpoznane, a nie leczone zatrucie chromem, przechodzi w stan przewlekły i uzewnętrznia się kaszlem, z nosa wyciekiem śluzu lub ropy, odczuciem suchości w gardle, wyciekiem krwi z nosa, chrypką, a nawet dychawicą oskrzelową.

Chrom może również powodować powstawanie zmian chorobowych na tle alergicznym. Na naskórku zewnętrznym występują wówczas wrzody, obrzęki powiek, rumienie pokrzywkowe.

W przypadku chęci zastosowania leczenia zatrucia chromem, nie istnieje żadna odtrutka, po której podaniu można by się pozbyć nadmiaru chromu z organizmu. Dlatego komplementarnym, jest zastosowanie leczenia objawowego. Podstawą jest wykonanie płukania żołądka, jednak po wchłonięciu się związków chromu do organizmu, jest działanie i tak nie przynoszące już żadnych efektów. Można również wymusić wymioty, podać doustnie związki wapnia, które posiadają działanie przyspieszające wydalanie chromu. Pięcioprocentowy roztwór podsiarczanu sodu, posiada działanie redukujące związki chromu, utlenia je i przeistacza do postaci nietoksycznej.