Zatrucie freonem

Freony są to związki chemiczne będące pochodnymi węglowodorów nasyconych. Składowymi freonów są atomy fluoru, chloru, bromu.

zatruciePo odkryciu freonu przez naukowców, rozpoczęto jego używanie na szeroką skalę. Jednak, dopiero gdy dowiedziano się o jego szkodliwości dla środowiska, zakazano używać go przy produkcji.

Freon posiada charakterystyczne właściwości. Z jednej strony jest nietoksyczny i niepalny, z drugiej, może występować pod różnymi postaciami. Przykładowo w warunkach temperatury pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym, freon występuje jako gaz. Natomiast w instalacjach chłodniczych – jest cieczą. Z uwagi na cenne właściwości, wykorzystywany był przy produkcji lakierów, leków, środków czyszczących, znalazł zastosowanie w klimatyzacjach, urządzeniach chłodniczych, gaśnicach.

Postawienie hipotezy dotyczącej szkodliwości freonu i następnie przeprowadzone liczne badania, pozwoliły ją potwierdzić. Diagnoza była jednoznaczna – związki freonów mają szkodliwy wpływ na organizmy żywe oraz otaczające nas środowisko. Ich szkodliwość związek ma z niszczycielskim działaniem na warstwę ozonową Ziemi. Freony, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego podlegają procesowi fotolizy, uwalniają atomy chloru wchodzące w kolejne reakcje, osłabiające powłokę ozonową, a w konsekwencji przepuszczając szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe.

Wzrost szkodliwego promieniowania ma ścisły związek na wzrost zachorowań na choroby nowotworowe, zwłaszcza skóry, choroby oczu z zaćmą na czele. Przedostające się szkodliwe promienie przyspieszają proces starzenia się skóry.

Freony w bezpośredni sposób nie zagrażają organizmom żywym, w tym człowiekowi. Ich szkodliwy wpływ jest raczej pośredni, poprzez uszkodzenia warstwy chroniącej, pozwala to na wpływ promieniowania UV i szkodliwe skutki dla człowieka.

Człowiek może zapobiec temu procesowi poprzez niewykorzystywanie freonu do produkcji. Zwykły obywatel może chronić się przed działaniem szkodliwego promieniowania używając ochronnych kremów z odpowiednimi filtrami, zwłaszcza latem w słoneczne dni