Zawał Budd-Chiarego

Zespół Budd – Chiari’ego, to choroba należąca do zakrzepic żył wątrobowych lub niedrożności głównej żyły dolnej w odcinku przedprzeponowym.

krzyzChoroba, ta jest rzadko występującą. Można również rozróżnić jej dwie formy. Najczęściej, spotykana jest w Azji Wschodniej i Afryce Południowej – postać wrodzona, zwana również dziedziczną. Natomiast w Europie, wtórny rodzaj choroby.

W połowie przypadków zachorowań, nie można jasno określić, co jest przyczyną zachorowania. Wiadomym jest, jednak, że zespół Budd – Chiari’ego, pojawia się wraz z istnieniem chorób układu krwiotwórczego, nowotworów złośliwych, chorobami tkanki łącznej o charakterze układowym. Brakami białka S i białka C, marskości wątroby, ciąży i połogu, guza w jamie brzusznej, urazu, stanu zapalnego jelit.

Do objawów choroby, zalicza się bóle brzucha, wodobrzusze, niewydolność wątroby, nerek, żółtaczkę, obrzęki kończyn dolnych, ogólne zmęczenie organizmu, powiększenie wątroby, śledziony.

W celu rozpoznania choroby, wykonać należy badanie USG oraz angiografię i biopsję wątroby. Pomocnymi, będą również wyniki badania krwi przeprowadzonego pod kątem enzymów wątrobowych, kreatyniny, elektrolitów, bilirubiny.

Leczenie stanu ostrego choroby, wymaga przeszczepu wątroby.

Natomiast, w przewlekłej formie, pomocnym jest leczenie przeciwko zakrzepom oraz chirurgiczne wytworzenie krążenia bocznego w przypadku niedrożności naczyń krwionośnych.

Podjęcie leczenia, daje chorym szansę na co najmniej dziesięcioletnie życie z tą chorobą. Jednak, jeżeli leczenie nie zostanie podjęte, możliwe jest, że chorzy nie dożyją nawet trzech lat.