Ziarnica złośliwa

Ziarnica złośliwa to choroba układu chłonnego, która najczęściej dotyka osoby młode.

lekarzCelem zdiagnozowania ziarnicy, należy wykonać badanie krwi, rentgen klatki piersiowej, czy USG jamy brzusznej. Gdy, obraz węzłów chłonnych jest niepokojący, należy pobrać próbkę węzła chłonnego do badania histopatologicznego. Na jego podstawie, można określić stadium i rodzaj choroby.

 

Stadia zaawansowania choroby, można podzielić na cztery stopnie.

Pierwszy stopień, to zajęcie chorobą jednej grupy węzłów chłonnych. Drugi stopień obejmuje chorobę, w której zajęte są dwie z grup węzłów chłonnych. Istnieje jeszcze trzeci stopień choroby, gdzie zajęte są węzły chłonne znajdujące się po obydwu stronach przepony. Czwarty z nich, dotyczy rozsianego zajęcia narządów pozawęzłowych.

Leczenie choroby polega na zastosowaniu radioterapii i chemioterapii. Metoda uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby.

Chemioterapia, stosowana jest najczęściej w III i IV stadium choroby. Metoda ta, stosowana jest celem zatrzymania rozrastania komórek nowotworowych – zastosowane jest kilka leków jednocześnie.

Kolejna z metod, radioterapia, to niszczenie komórek za pomocą promieniowania. Wiązka promieni musi być skierowana w perfekcyjny sposób na chore komórki, tak aby nie uszkodzić zdrowych.