Złamanie żeber

Złamanie żeber należy do najczęstszych urazów układu kostnego, a szczególnie rzecz biorąc, do urazów klatki piersiowej. Nie stanowi wady wrodzonej, a wynika bezpośrednio z przebytego urazu mechanicznego.

doktor2Osobami narażonymi najbardziej na złamanie żeber są osoby w starszym wieku. Urazy, które doprowadzają do takiego stanu, mogą być zarówno bezpośrednimi uderzeniami, upadkiem, ale też zmiażdżeniem, przygnieceniem lub postrzałem. Najwięcej złamań żeber notowanych jest po wypadkach komunikacyjnych. Znane są też przypadki, gdy złamania w tym miejscu spowodowane są udzielaniem pierwszej pomocy, czyli wykonywaniem czynności należących do grupy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wynika to z udzielania pierwszej pomocy przez osoby niedoświadczone i ma miejsce stosunkowo rzadko. Równie sporadycznym, chociaż spotykanym przypadkiem, jest złamanie żeber w wyniku kichnięcia lub kaszlu, czyli ogólnie mówiąc silnego skurczu mięśni oddechowych.

Technicznie rzecz biorąc złamaniu może ulec jedno bądź kilka żeber jednocześnie.

Można wyróżnić złamania proste – bez powikłań, złamania z powikłaniami – uszkodzenie kości i okolicznych tkanek, złamania wieloodłamowe – złamanie jednego żebra w kilku miejscach.

Najbardziej charakterystyczny jest podczas tego uraz ból w miejscu złamania. Nasila się on podczas wykonywania wdechu oraz mogą wystąpić problemy z oddychaniem. Po pewnym czasie pojawia się tkliwość miejsca uszkodzonego i ograniczone możliwości ruchowe. Dodatkowo mogło dojść do uszkodzenia płuca, znajdującego się bezpośrednio pod złamanym żebrem, dlatego dodatkowym objawem może być odma podskórna, czyli powietrze gromadzące się pod skórą. Jeżeli chodzi o powikłania po złamaniu żeber, mogą mieć one różną postać. Uszkodzone dodatkowo mogą być zarówno nerwy, naczynia krwionośne, jak i narządy jamy brzusznej, czy klatki piersiowej. Wszystko uzależnione jest od tego, które z żeber ulegnie urazowi.

Bezpośrednio po doznaniu złamania żeber konieczne jest odpowiednie udzielenie pierwszej pomocy, czyli stosowanie okładów w miejscu bolącym, założenie opaski uciskającej klatkę piersiową, ale przede wszystkim zgłoszenie urazu lekarzowi specjaliście w celu postawienia odpowiedniej diagnozy.

W pierwszej kolejności wykonywane jest badanie RTG klatki piersiowej. Widać na nim, które z żeber i w jakim stopniu zostały uszkodzone. Złamanie proste jednego żebra nie wymaga podjęcia radykalnych metod leczenia. Wystarczające są środki przeciwbólowe i noszenie opaski uciskowej. Przy wystąpieniu powikłań, typu odma lub krwawienie, konieczny staje się drenaż klatki piersiowej i sztuczna wentylacja.