Żylaki kończyn dolnych

Pod pojęciem żylaków, należy rozumieć chorobę, zwaną w teorii medycyny, jako niewydolność żylna.

lekarzŻylaki kończyn dolnych, objawiają się jako odcinki żył o charakterze pogrubionym, poskręcanym, które są chorobowo zmienionym. Możliwe jest wystąpienie guzków.

Jako przyczyny żylaków nóg, upatruje się podłoże genetyczne. Jednak, choroba, może mieć również charakter nabyty.

Duży wpływ na chorobę, może mieć także prowadzony styl życia. Siedzenie, niedostateczny ruch, lub jego całkowity brak, gorące kąpiele, otyłość, wady postawy, nadwaga – są to czynniki, które w znaczny sposób osłabiają sprawność naczyń żylnych.

Choroba uzależniona jest nie tylko od czynników, na które mamy wpływ, ale również od czynników od nas niezależnych. Należą do nich: płeć, czy podeszły wiek.

Jednak, w teorii medycyny, za podstawowy czynnik, który ma wpływ na powstawanie żylaków, uznaje się nadciśnienie tętnicze.

Objawy, o których tutaj już wspomniano, pojawiają się w początkowej fazie choroby.

Dodatkowymi, są kurcze łydek, które nasilają się nocą, ból towarzyszący podczas chodzenia, drętwienie, mrowienie, odczucie ciężkich nóg, obrzęk kończyn dolnych. Obrzęk, w pierwszej fazie ustępuje samoistnie po odpoczynku, natomiast wraz z postępowaniem choroby, staje się nieustępliwy i długotrwały.

Celem rozpoznania choroby, pacjenta poddaje się różnym testom, dzięki którym można ocenić stopień zaawansowania choroby. Do tego typu testów należy warikografia, termografia ciekłokrystaliczna, flebografia, pletyzmografia.

Po postawieniu diagnozy, należy rozpocząć leczenie.

Lekarz może zastosować leczenie lekami, operację lub leczenie zachowawcze. Metoda, jest uzależniona od zaawansowania choroby.